Atenció a persones en situació de sense llar

A qui atenem

Atenem a persones en una situació de sense llar no cronificada, derivades dels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Perfil d'usuaris

Totes les persones ateses han tingut una trajectòria vital diferent i per tant, no existeix cap perfil concret; així i tot, podem dir que són majoritàriament homes, entre 31 i 50 anys i d’origen espanyol.

Persones sensellar ateses

L'any 2016 han estat ateses 511 persones diferents.

Què Oferim

Acompanyament a les persones en situació de sense llar per tal que puguin recuperar la seva autonomia, tot recuperant habilitats personals, socials i laborals. A més de donar-les l’oportunitat d’adquirir noves eines que els puguin ser útils en la seva nova etapa, tot seguint les seves motivacions personals.

Disposem de diversos serveis i programes per atendre a cada persona segons la seva situació concreta: Centres Residencials d’Inclusió; habitatges d’inclusió amb el Programa Llars; atenció seguint el model Housing First al programa Primer la Llar; programa Externs, per acompanyar un temps més les persones que ja han finalitzat el seu procés als nostres centres; acompanyament espiritual mitjançant el Servei d'Atenció Espiritual i Religiós (SAER); i acompanyament social i laboral específic.