Avís legal

A efectes del disposat al Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea de 27/04/2016, 679/2016 (RGPD-UE 679/2016), Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona, l’informa que l’adreça de correu electrònic es considerarà com a dada de caràcter personal.

L’usuari sempre té l’opció d’acceptar o rebutjar les condicions legals en les que facilitarà aquestes dades, recollides a la Política de Privacitat d’aquesta pàgina web. Es considerarà aquesta acceptació com un consentiment informat, i autoritzarà expressament el tractament automatitzat de les dades per l’enviament d’informacions comercials de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona. L’usuari té dret a accedir a aquesta informació en qualsevol moment, podent rectificar-la, cancel·lar-la o limitar-la dirigint-se per escrit a Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona, C/ Creu dels Molers, 21, 08004 Barcelona.

El fitxer en el que s’inclouran les dades personals és propietat de Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona.

Respecte d’aquella informació remesa per menors d’edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o legal representant per tal que les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona (SJD SS BCN) l’informa que l’accés i ús de la pàgina web estan subjectes als terminis que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici de que l’accés a algun dels continguts mencionats pogués necessitar de l’acceptació d’unes Condicions Generals Addicionals.  

Per tot això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús de la web, ja que qualsevol ús que faci de la mateixa o dels continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquet text.

SJD SS BCN es reserva el dret a realitzar canvis sense previ avís, amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el disseny. Degut que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts presentats. Així mateix, les condicions i termes que es recullen al present Avís poden variar, per aquets motiu el convidem a revisar aquests termes quan visiti de nou aquesta web.

SJD SS BCN no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en aquesta web, en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Aquests decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració Pública, sense assumir cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos per l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

 

ACCESIBILITAT

Un dels objectius que SJD SS BCN s’ha marcat amb el desenvolupament d’aquesta web és posar tota la seva informació a disposició de la major nombre de persones, evitant l’exclusió i promovent l’accessibilitat per tal d’aconseguir la universalització de la informació. L’objectiu és que totes les persones puguin navegar per les pàgines d’aquesta web sense trobar dificultats d’accés.

Aquesta web s’ha desenvolupat amb aquest propòsit, amb l’ànim de facilitar l’accés universal, permetre l’accés amb diferents tipus d’usuaris, incloure continguts clars i ben estructurats i millorar la navegació i l’experiència de l’usuari. Per aquest motiu, des de les primeres fases del projecte s’ha treballat en la línia d’adaptar tota la web a les recomanacions sobre el compliment de les Pautes d’Accessibilitat establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Aquest web ha estat dissenyat per suportar els navegadors: IE8.x, IE9.x, Firefox 4.x, Firefox 5.x, Firefox 6.x i Chrome 13.x.  L’accés a l’àrea privada es realitza a un entorn segur utilitzant un protocol SSL (Secure Socker Layer) amb xifrat d’alta seguretat de 256 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut tramès sigui només intel·ligible per a l’ordinador client i els servidors d’aquesta web.