Transparència

Estatuts generals de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

Amb la intenció de renovar-se i d’actualitzar-se als nous temps, els estatuts de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu es van actualitzant periòdicament, sempre mantenint l’esperit i el llegat d’Hospitalitat del nostre fundador.

Consulta els nostres Estatuts.

Dades econòmiques

Gestionem més de 5,5 milions d'euros per atendre persones en situació de sensellarisme.

Ingressos

Despeses

Acreditacions

Els Centres Residencials d'Inclusió (CRI) de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona, el CRI Creu de Molers i el CRI Hort de la Vila, posseeixen la certificació en la norma ISO UNE EN 9001:2015.

Aquest segell de qualitat significa disposar i haver integrat en la nostra cultura organitzativa un sistema de gestió de qualitat; en el qual s'ha integrat en el nostre funcionament la detecció d'incidències i posterior treball correctiu sobre aquest tema; la recollida d'elements que constitueixen un canvi en el funcionament i del servei prestat; la inclusió de la persona en situació de sense llar en la valoració periòdica del servei que se li ofereix, entre unes altres. És una garantia més del compliment de la nostra Missió, atents als nostres Valors, a través de la millora contínua.

Consulta la nostra Política de qualitat.