Innovem per millorar l’atenció a persones sense llar

Hort de la Vila 2.0

Descobreix

Què és Hort de la Vila 2.0?

Hort de la Vila 2.0 sorgeix de la necessitat de millorar l’atenció a persones que no troben cobertes les seves necessitats amb els serveis actuals.

Consisteix en una reforma arquitectònica integral de l'actual CRI Hort de la Vila com a resposta a un nou model assistencial, que combina el millor d’un centre residencial amb els beneficis d’un habitatge i del suport professional.

Hort de la Vila 2.0 va dirigit a persones majors d’edat que es trobin en situació de sense llar, amb llargues trajectòries d'exclusió social i que tinguin necessitats socioeducatives, així com necessitats d'acompanyament a llarg termini.

En una primera fase estem construint 27 apartaments i començarem a aplicar el nou model d’acompanyament. Amb fases posterior volem arribar als 100 apartaments.

Els apartaments compleixen amb els requisits d'allotjament dotacional previstos al Decret 17/2019 de la Generalitat de Catalunya.

Una iniciativa que cerca transformar i modernitzar el sistema d'atenció a les persones en situació de sense llar. El nou model aspira a tenir un impacte sistèmic a Barcelona i a Catalunya, que podria arribar a ser una referència al servei de les estratègies i polítiques públiques de desinstitucionalització a l'àmbit del sensellarisme a Espanya.

Llegeix mésmenys
Orientat al futur

Cap a on anem?

Un nou model d’atenció per a persones sense llar. Una nova oportunitat d’atenció a persones que fins ara no havien trobat el seu lloc.

Cap a la transformació i modernització del sistema d'atenció a les persones en situació de llar.

Cap a la millora de l’aplicació d’un model d’acompanyament integral, comunitari i centrat en la persona.

Cap a la millora de la sostenibilitat mediambiental.

Cap a l’afavoriment de l’economia social i comunitària.

Cap a la potenciació del coneixement i la innovació com a via de millora contínua a la pràctica de l'atenció.

Sigues part del canvi

Fes un donatiu i ajuda’ns a transformarl’atenció a les persones sense llar

Junts podem aconseguir 100 apartaments amb el necessari perquè les persones en situació de sense llar puguin viure amb dignitat i recuperar-se. Perquè les persones sense llar puguin tenir una vida digna

Si ets una empresa, contacta amb solidaritat.empresas@sjd.es i en parlem.

Dades

Creem oportunitats per a una vida digna

3Milions D’euros invertits

Amb la teva aportació contribueixes a millorar la qualitat de vida de les persones en situació de sense llar.

27 apartaments

individuals en una primera fase per garantir una vida autònoma.

100 apartaments

100 apartaments un cop realitzat tot el projecte. Per ser un servei transformador a la ciutat

9 9 espais relacionals

Per fer front la soledat no desitjada.

ENTREVISTES

En parlem

Galeria

Visualitza el projecte

Hort de la Vila és possible gràcies a: