Atenció a persones en situació de sense llar

A qui atenem

Atenem a persones en una situació de sense llar no cronificada, derivades dels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.

PERSONES ATESES EN XIFRES

Totes les persones ateses han tingut una trajectòria vital diferent i per tant, no existeix cap perfil concret; així i tot, podem dir que són majoritàriament homes, entre 41 i 60 anys.

Tot i així, s'està incrementant l'atenció a dones i famílies.

L'any 2019 hem atès 684 persones.

Què Oferim

Acompanyament a les persones en situació de sense llar per tal que puguin recuperar la seva autonomia, tot recuperant habilitats personals, socials i laborals. A més de donar-les l’oportunitat d’adquirir noves eines que els puguin ser útils en la seva nova etapa, tot seguint les seves motivacions personals.

Disposem de diversos serveis i programes per atendre a cada persona segons la seva situació concreta: Centres Residencials d’Inclusió; habitatges d’inclusió compartits amb els Programes Llars i Insula; atenció seguint el model Housing First en habitatges individuals als programes Primer la Llar i Housing First -Llars; programa Externs, per acompanyar un temps més les persones que ja han finalitzat el seu procés als nostres centres; acompanyament espiritual mitjançant el Servei d'Atenció Espiritual i Religiós (SAER); i acompanyament social i laboral específic.