Model d'atenció

Atenem les persones en situació de sense llar, tenint clar que és una situació per la qual pot passar qualsevol persona a qui se li deteriorin diverses àrees de la seva vida de manera desencadenada: familiar, de salut, econòmica, laboral...

També entenem que no disposar d’una llar és la situació per la qual pot passar una persona, però no determina el seu “ésser”. És una circumstància.

Model-Atencio-Persones-Sense-llar

L'atenció a persones en risc d'exclusió social a Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona

Prenent com a base les dues premisses anteriors, la nostra atenció se sustenta en 3 pilars:

Temps d'estada limitat

Les persones en situació de sense llar han d’estar el mínim temps necessari en centres residencials, que ofereixen atenció social i sostre, per passar, tan aviat com sigui possible i adient al seu moment de procés, a un pis en el que sentir que hi té una llar. Aquest fet ha de ser compatible amb seguir rebent l’acompanyament social que la persona necessiti, mentre la necessiti.

Les persones ateses són les responsables del seu procés

En la nostra relació de treball amb la persona, ens guiem pel fet que està en aquesta situació, però que ha d'evolucionar cap a deixar d’estar-ho: la persona atesa és la principal actora i responsable del seu procés. Nosaltres només posem al seu abast les eines, recursos i mètodes disponibles des de l’atenció i les ciències socials per donar-li suport. Treballem amb l’objectiu que la persona atesa camini cap a una recuperació, tan completa com sigui possible, del màxim nivell possible d’autonomia personal.

Ens adaptem a cada cas

La situació de sense llar és un procés flexible i amb un itinerari diferent per cada persona. Els nostres serveis socials tenen una cartera de serveis àmplia, orientada a poder donar resposta a una gran varietat de necessitats. Disposem també d’equipaments de diverses característiques per permetre realitzar un acompanyament més o menys intensiu segons les necessitats de cada persona, mentre recuperen la seva autonomia.