Sant Joan de Déu

Mapa actual de la presència de l'Orde Hospitalari al món.

L'orde i els seus orígens

L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat religiosa i una de les majors organitzacions internacionals de cooperació sense ànim de lucre. Forma part de l'església i, com a institució, és diferent de les altres ONGs laiques. La seva missió és la de  vetllar per la cura de les realitats més vulnerables de cada època i societat, des del concepte d'universalitat i la professionalitat.

Els orígens d'aquesta entitat es remunten a la figura de Juan Ciudad, fundador de l'Orde, nascut a finals del segle XV. Aquests orígens estan molt lligats a la ciutat de Granada (Espanya), ja que allí, entre els anys 1538 i 1539, on es funda el primer hospital de l'Ordre.

Situació actual

Avui dia, la realitat de l'Ordre es fa visible a partir dels seus mundialment coneguts Hospitals, Centres de Salut, Assistencials, de Serveis Socials i les seves múltiples Comunitats Religioses. Aquests centres tenen en comú el seu caràcter plural i de compromís social compartit amb altres institucions de caràcter públic, eclesiàstic o privat amb els quals comparteixen una visió i motivació conjunta.

L'Orde en xifres

  • Presència internacional: presents en més de 50 països i en els 5 continents.
  • 1.230 Germans Hospitalaris la conformen.
  • 40.000 professionals col·laboradors fan possible el seu funcionament.
  • 8.000 persones voluntàries ens ajuden a exercir la nostra labor.
  • 300.000 benefactors i donants ens permeten complir la nostra funció amb les seves aportacions.

La nostra província: Aragó - Sant Rafael

Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona pertany a la província d'Aragó - Sant Rafael de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Aquesta província comprèn les comunitats autònomas d'Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Madrid, Murcia i Navarra.

El Govern de la província es troba en la Cúria Provincial, situada en la localitat de Sant Boi del Llobregat, Barcelona.

La Província en xifres

  • Formada per 7 Comunitats Autònomes.
  • Gestiona 29 centres (assistencials, docents i investigadors, socials i comunitats de Germans)
  • Compta amb més de 6.000 treballadors als seus centres.
  • Gestiona més de 2.000 persones voluntàries.
  • 72 Germans, repartits en 11 Comunitats de Germans, la conformen.