Participació en xarxes nacionals i internacionals

Les xarxes permeten analitzar el fenomen del sensellarisme des de diferents perspectives, investigar i crear eines per millorar l’atenció a les persones afectades, sensibilitzar la societat i anar desenvolupant nous camins  d’actuació.

Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona és un actor partícip d''aquest treball en xarxa i col·labora de manera activa en diverses xarxes que treballen fonamentalment en el camp del sensellarisme.

Xarxes nacionals

 • XAPSLL logo

  XAPSLL

  La Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar forma part de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i està formada per trenta-tres entitats i organitzacions. L'Ajuntament de Barcelona és el seu màxim impulsor.

  Des de l'any 2012, la nostra entitat participa activament a la Xarxa a través de diversos grups i comissions: Grup Housing First, Grup d'Habitatge, Comissió del Pla de Lluita contra el Sensellarisme i la Comissió Permanent.

  Al novembre de 2016 van presentar la "Guia d'estil sobre sensellarisme" i les “Recomanacions sobre el tractament informatiu de les persones sense llar”, dos documents de referència pel tractament informatiu de l'àmbit del sensellarisme en els quals la nostra entitat ha col·laborat.

  Al novembre de 2017 es va publicar l'informe de "La diagnosi 2017" en el qual la nostra entitat ha col·laborat com a membre del comitè de redacció.

 • Fundació Mambré

  Fundació Mambre

  La Fundació Mambré és facilitadora de recursos residencials en els quals desenvolupem alguns dels nostres projectes d’activació i inclusió social, com el programa d'habitatges d'inclusió (Programa Llars).

  La fundació ha estat impulsada per l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, Assís Centre d’Acollida, Arrels Fundació i la Compañía Hijas de la Caridad.

 • ECAS logo

  ECAS

  SJD SS - Bcn és membre, des de l'any 2012, de les Entitats Catalanes d'Acció Social, federació que treballa amb els col·lectius en risc d'exclusió social.

  La nostra entitat forma part de la Junta Directiva des de 2013.

 • Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

  SJD SS - Bcn forma part d'aquesta entitat que treballa en la defensa dels drets socials i l'enfortiment de les entitats que treballen en aquest àmbit.

  La nostra entitat participa activament en el Grup de Transparència des de l'any 2010.

Xarxes internacionals

 • Housing First Europe Hub logo

  Housing First Hub

  SJD SS - Bcn és membre de ple dret del Hub des de la seva creació, en 2016, per part de la Y-Foundation (entitat finlandesa) i FEANTSA (entitat europea).

  Actualment està conformat per més de 15 entitats.

  La nostra entitat està present en els grups de Trainig, Research i Practice.

 • FEANTSA logo

  FEANTSA

  Federació Europea d'Entitats Nacionals que treballen en l'àmbit de sensellarisme. SJD SS -Bcn és membre de ple dret de la federeació des del 2013.

  Des de l'any 2016 la nostra entitat ha assumit la representació espanyola en el Consell d'Administració.

Et pot interessar