Canal extern de denúncies

Per tal de garantir el compliment estricte de la legislació laboral vigent i la detecció i denúncia de qualsevol actuació delictiva, Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona compta amb diversos dispositius, entre ells, aquest canal extern de denúncies, que es troba a disposició de l’equip de professionals i voluntariat de l’entitat, així com de les persones ateses a la mateixa, i que poden fer servir en cas que detectin la comissió d’un delicte.

Aquest canal és una de les eines que recull el pla d’acció en matèria de responsabilitat penal seguint el Model de Prevenció de Riscos Penals.

També hi ha constituït un òrgan de control per supervisar la implantació del model de prevenció, que en el cas de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona és l’Equip de Direcció. En última instància, la persona responsable és en Francesc Cabezas, a qui es pot contactar per qualsevol dubte referent al model de prevenció esmentat. El seu correu de contacte és francesc.cabezas@bcn.ohsjd.es.

 

> Accedir al Canal Extern de Denúncies de manera confidencial i anònima