Centres Residencials d'Inclusió

Els Centres Residencials d'Inclusió (CRI) de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona ofereixen un espai on les persones ateses veuen cobertes les seves necessitats bàsiques i des d'on poden treballar la reinserció social i laboral; i altres aspectes com la salut física i mental o la recuperació dels vincles familiars.

Totes les persones ateses vénen derivades dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona i es troben en una situació d'exclusió social.

Entrada del CRI Hort de la Vila, a Sarrià.

Un servei residencial a la mesura dels qui ho necessiten

Els Centres Residencials d'Inclusió han anat evolucionant al llarg dels anys tractant d’adaptar-se a les necessitats d’uns residents cada vegada més diversos.

Preservar la intimitat de cada persona i que cadascun del residents se senti respectat en les seves costums i creences són fets primordials. Per aquest motiu els centres disposen d’habitacions individuals, armariets personals i ofereixen un seguit de serveis adaptats a les necessitats dels residents: activitats dins i fora del centre programades segons els interessos dels residents en cada moment, menús de menjador variats per atendre totes les necessitats (vegetarians, vegans, musulmans, sense gluten...), horaris d'entrada i sortida del centre adaptats  a la situació personal de cada persona, etc.

A més, s'ofereix assessorament laboral i psicològic i es deriva les persones a altres entitats amb les que es treballa en xarxa, per tal que puguin resoldre altres dificultats específiques.

Principis de la intervenció social

Taller d'Expressió Artística al CRI Hort de la Vila

L'atenció oferta a nivell d'intervenció social es basa en els seguents principis:

Autonomia

Potenciar la pressa de decisions i autonomia de la persona evitant pràctiques assitencialistes o paternalistes. Afavorir l’apoderament de la persona definit per FEANTSA com el “procés pel qual els individus i els grups milloren la seva capacitat per estar informats, prendre decisions i transformar-les en accions i resultats esperats”.

Integració i normalitat

Intentar recuperar les xarxes de suport social i/o familiar, sempre que siguin beneficioses pel procés de recuperació de la persona. Fomentar l’ús de serveis públics com accions normalitzades d’inserció.

Participació en la societat

Afavorir la participació a totes les dimensions de la vida social així com al seu procés d’inclusió social. Participació entesa com “ la intervenció activa dels subjectes a la construcció de la seva pròpia realitat “(...)” Una dinàmica d’intercanvi que genera una mútua transformació entre el subjecte i el fet del que participa”.

Coordinació i cooperació

Entre les diferents administracions i serveis especialitzats responsables de l’atenció amb la persona. CAP’s, CAS, etc.

Integralitat

L’atenció es deu executar des d’una perspectiva d’atenció integral a les necessitats. Per una banda l’atenció i cobertura immediata de les necessitats bàsiques, per altre un suport a l’acompanyament a altres necessitats no considerades de subsistència, l’autorealització, la dignitat, la protecció, etc.

Professionalització, interdisciplinarietat i treball en equip

A causa de la multiplicitat de causes que poden portar a la persona a una situació d’exclusió social greu, els equips d’intervenció han d’estar formats amb persones de diverses disciplines per garantir una intervenció integral (treball social, educació social, psicòleg i integració social).

Atenció individualitzada

El nostre model d'atenció s'adapta a les necessitats de les persones ateses.

El CRI Creu dels Molers

El CRI Creu dels Molers es troba ubicat al barri del Poble-sec des de l'any 2011. Accedeix al mapa.

En aquest equipament hi ha places per acollir a 52 persones, 47 homes i 5 dones, disposades en habitacions individuals.

Al 2018 s'han atès 126 persones, 92 % homes i  8 % dones, amb una edat mitjana de 43 anys.

Per ampliar informació, consulta la nostra Memòria d'activitat 2018 o fes clic en contacte i envia'ns un missatge.

El CRI Hort de la Vila

El CRI Hort de la Vila està situat al barri de Sarrià de Barcelona. Accedeix al mapa.

Es va posar en marxa l'any 2013 per atendre persones en situació de sense llar amb un perfil no cronificat, que en molts casos presenta problemàtiques de salut.

L’equipament té places individuals per a 90 persones, homes i dones.

Al 2018 s'han atès en aquest recurs 190 persones, 83 % homes i  17 % dones, amb una mitjana d’edat de 49,1 anys.

Per ampliar informació, consulta la nostra Memòria d'activitat 2018 o fes clic en contacte i envia'ns un missatge.              

Galeria d'imatges

  • Accés principal de l'Alberg per a persones en situació de sense llar del Carrer Creu dels Molers, a Barcelona
  • Vestíbul del CRI Creu dels Molers
  • Habitació individual al CRI Creu dels Molers
  • Biblioteca i espai de lleure al CRI Creu dels Molers
  • Hort urbà al CRI Creu dels Molers, cuidat per alguns dels nostres residents
  • Accés principal al CRI d'Hort de la Vila
  • Biblioteca i ludoteca del CRI d'Hort de la Vila
  • Habitació d'un resident d'Hort de la Vila
  • Estona de lleure al hall d'Hort de la Vila
  • Dinant a Hort de la Vila