SAER - Servei d'Atenció espiritual i Religiosa

Els residents també tenen accés al SAER, el Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa, que s’ofereix als mateixos centres.

El servei el realitza un equip format per professionals, voluntaris i participants dels programes socials, amb la idea d’acompanyar els residents i incloure la dimensió espiritual en el treball assistencial, sempre seguint la visió i el carisma de Sant Joan de Déu, i sent respectuós amb la diversitat cultural i religiosa de les persones ateses.

L’equip SAER també realitza activitats durant tot l’any, com eucaristies, oracions comunitàries mensuals, celebracions de record en cas de decés de persones acollides als programes; també participa en espais quotidians, lúdics i de celebració.