Serveis Socials Barcelona

A Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona treballem a la ciutat de Barcelona des de l’any 1979 atenent les persones sense llar, sota l'aixopluc de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Província d’Aragó – San Rafael. Fruit de l’evolució de la societat, el treball que fem a Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona s’ha anat adaptant a les necessitats que han anat sorgint.

En l’actualitat, tot mantenint els valors identitaris de Sant Joan de Déu, Qualitat, Respecte, Espiritualitat, Responsabilitat i Hospitalitat, treballem pel DRET A L’HABITATGE DE TOTES LES PERSONES oferint atenció integral i personalitzada a les persones sense llar.

Amb l’habitatge com a base de treball, acompanyem les persones en el camí cap a la seva autonomia.

La gestió de l'equipament està reconeguda des del 2010 per la ISO (9001:2008), atorgada per AENOR.

Missió, visió i valors

Missió

Acollir i acompanyar de forma integral a persones en risc o situació de pobresa i exclusió social, d’acord amb la missió de la Orde i el carisma de Sant Joan de Déu, amb el propòsit de promoure oportunitats de desenvolupament personal i social per tal que puguin dur a terme els seus projectes vitals.

Visió

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona és una entitat de referència en l'acció social a Catalunya i al conjunt de l'Orde, que:

 • Disposa d'un model d'atenció integral amb projectes transformadors que posa a les persones en el centre

 • Construeix una organització sòlida i sostenible, per garantir el manteniment dels programes actuals i iniciar nous projectes en el futur.

 • Es dota d'un discurs institucional nítid que sigui perceptible a les administracions, les persones ateses, als col·laboradors, donants i la societat en general.
 • Nodreix el carisma de l'Orde Hospitalari i es deixa impregnar per aquest.
 • Teixeix aliances i xarxes de solidaritat amb altres centres de SJD, especialment de Catalunya, i amb altres organitzacions amb objectius afins, en el marc de l'acció social provincial.

Valors

 • Els nostres valors s’afermen en l’Hospitalitat com a principi fonamental, valor essencial i virtut principal sustentada per la resta de valors : Espiritualitat, Qualitat, Respecte i Responsabilitat. 

Evolució

 • 1979

  A petició de l'Ajuntament de Barcelona es promou la creació d'un centre per atendre les persones sense llar. Així neix el mític alberg de Cardenal Casanyes, al cor de la ciutat comtal.

 • 1992

  Ingressa el primer pacient a la Unitat de Cures Pal·liatives (UCP), fruit d'una iniciativa conjunta de l'Orde, el Dpt. de Sanitat i de Justícia, per donar resposta a les demandes de malalts terminals de SIDA.

 • 1998

  S’aprova el canvi de nom de l’Alberg Sant Joan de Déu per Sant Joan de Déu SERVEIS SOCIALS, per englobar tots el recursos i activitats assistencials que es donen a la institució.

 • 2007

  Es posa en funcionament el Programa Llars amb els primers Pisos d’Inclusió, on es treballa perquè la persona se senti protagonista de les decisions que afecten la seva millora social i personal.

 • 2011

  Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona es trasllada a un nou equipament, Creu dels Molers, al Poble-sec. Un centre amb 53 habitacions individuals, 5 de les quals per dones.

  Serveis Socials Barcelona
 • 2013

  S’obre un nou Centre Residencial d’Inclusió, Hort de la Vila, al barri de Sarrià, amb places per a 90 persones, dones i homes.

  Serveis Socials Barcelona
 • 2015

  S'inicia el programa pilot Primer la Llar, basat en el model Housing First, que ofereix un habitatge permanent, suport i seguiment als participants.

  Primer-la-llar-Housing-First-historico
  Primer-la-llar-Housing-First-historico
 • 2016

  S’inicia el Programa Externs, per acompanyar durant un temps les persones que ja han sortit del recurs, i evitar que recaiguin en la situació prèvia de sensellar.

 • 2018

  S'inicia el Programa HF - Llars, adreçat a persones amb llargues trajectòries de carrer i problemes de salut mental i addiccions.

  Tenir accés a un habitatge digne permet desenvolupar els projectes personals
  Disposar d'un habitatge es la base de la recuperació de les persones
 • 2019

  Neix Insula, un projecte d’habitatge social adreçat a persones soles i famílies, amb un acompanyament social flexible i adaptat a les necessitats.

  Garantir l'habitatge permet continuar amb una vida digna
 • 2019

  Es crea el Programa d’Inclusió Bisbe Carrera, amb el Centre Diürn Folre i dos pisos d’habitatge compartit

  Acompanyem persones en situació de sense sostre per tal que puguin millorar la seva situació