Recerca i docència

L'atenció directa a les persones en situació de sense llar és l'activitat principal de Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona, però sense oblidar mai la participació en espais de recerca i d'intercanvi de coneixement per avançar dia a dia cap a una millor atenció.

Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona participa d'estudis avançats i fent recerca, per aprofundir en el camp del sensellarisme i poder actuar fent incidència política amb informació rigorosa que li doni suport.

Investigació i docencia sobre el sensellarisme

Docència I Formació

El Campus Docent de Sant Joan de Déu és el que coordina l'àmbit de la docència de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu a Barcelona. Està format per l'Escola Universitària d'Infermeria i el Centre Docent Sant Joan de Déu. Tots dos tenen com a objectiu la formació integral, professional, humana i ètica de tots els futurs professionals dels àmbits en els quals té incidència l'Ordre.

Desde Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona recomanem el Màster universitari en estudis avançats en exclusió social que es realitza al Campus Docent de Sant Joan de Déu i està reconegut per la Universitat de Barcelona.

El màster està enfocat a la recerca de fenòmens d'exclusió i en la creació i gestió de programes que treballen en la prevenció de situacions de pobresa i desigualtats.

També des de l'entitat, es realitza formació en Housing First per a altres centres de Sant Joan de Déu de tota Espanya, a càrrec de Laura Guijarro Edo, Responsable d'Incidència de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona. Laura és especialista en Housing First, formadora de formadors i membre de FEANTSA i HousingFirst Hub.

Recerca

Tots els projectes de recerca de l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu - Província d'Aragó Sant Rafael es coordinen a través de la Fundació Sant Joan de Déu des de l'any de la seva fundació en el 2002. La Fundació actua en l'àmbit biomèdic i en el social, a través de les seves instal·lacions situades a l'Hospital Maternoinfantil d'Esplugues, en el Parc Sanitari de Sant Boi de Llobregat i en altres centres de la Província.

La Fundació té com a principal objectiu contribuir a la millora de la salut i el benestar de les persones mitjançant l'impuls, el suport i la coordinació de la recerca i la innovació; potenciant el treball en xarxa, però tenint sempre en compte els seus valors, que són els de l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu.

Tota l'activitat de la Fundació es concentra entorn de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, format per un departament de recerca en medicina general i un altre de recerca social. Dins d'aquest centre de coneixement s'abasten set àrees, emmarcades en els camps de la salut maternoinfantil i la salut mental. A més existeixen equips de recerca especialitzats en altres branques de coneixement, entre els quals destaquem els de recerca sobre poblacions en risc d'exclusió, sigui per causes de salut o socials.
 

Projectes de l'entitat

Des de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona som impulsors o participants de multitud de projectes de recerca en el camp del sensellarisme i l'exclusió social. Per mitjà de la nostra presència en diferents xarxes nacionals i internacionals de treball, desenvolupem diferents iniciatives en aquest camp.

A l'apartat del menú principal Articles trobareu enllaços a alguns dels projectes de recerca emmarcats en l'àmbit social, de l'exclusió i del sensellarisme, en els quals ha intervingut Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona.

Et pot interessar