Què podem aprendre de Finlàndia per lluitar contra el sensellarisme?