Habitatges Individuals

A Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona comptem amb dos programes d’habitatges individuals, tots dos basats en la metodologia “Housing First”.

Els programes “Primer la Llar” i “Housing First Llars” estan adreçats a persones amb greus problemes de convivència i salut, que han patit una situació de carrer. Entre els dos programes disposem de 41 places (a data de desembre de 2018).

Housing First–Llars

Programa d’habitatges individuals per a persones amb problemes de convivència i salut (addiccions i salut mental principalment) que els impedeix fer un procés d’inserció laboral normalitzada.
Al 2018 hem tingut disponibles 15 pisos amb places per a homes i dones i s’han atès 16 persones.

Primer la Llar

Programa de llarga estada per a persones que han patit una situació crònica i severa de carrer, sovint amb problemes de salut mental i addiccions.
Primer la Llar és un programa de l’Ajuntament de Barcelona, del que gestionem 25 pisos.
Des de l’any 2015 administrem aquest programa social que s’ha convertit en un dels més innovadors en tot el territori Provincial, ja que per primera vegada ens trobem amb un model que posa el seu focus en l'absència d'habitatge com l'eix principal del problema, i comença a treballar a partir d'aquest fet i sobre la base que l'habitatge és un dret inherent a qualsevol persona.
Al 2018 es van atendre en aquest programa a 26 persones.

Metodologia Housing First

En tots dos programes es treballa seguint la metodologia del model Housing First, un model que va néixer a Estats Units, durant la dècada dels 90, però que va ser introduït a Europa a partir de l'any 2010 per FEANTSA (Federació Europea d'Associacions Nacionals que treballen amb les persones sense llar).

Una vida perllongada al carrer porta associades moltes malalties físiques i mentals que no es poden abordar sense un entorn de seguretat i privadesa. Mitjançant els nostres  programes d’habitatges individuals s'ofereix aquest espai i s'acompanya socioeducativament a les persones participants perquè puguin anar recuperant les seves capacitats.

Housing First suposa un canvi de paradigma en el model i en l'enfocament per la introducció de tres noves idees:
L’habitatge no està condicionat: al participant se li ofereix un habitatge no condicionat, permanent i individual. Tan sols es requereix el compromís d'acceptar una visita setmanal, contribuir amb una petita part al cost del lloguer, respectar la convivència veïnal i acceptar ser avaluat.
La persona és el centre de la intervenció: la intervenció efectuada pels professionals és no directiva. Se centra en l'acompanyament i el suport durant el procés de recuperació de l'individu. És a dir, la persona es torna el centre de la intervenció en deixar de percebre's l'habitatge com un incentiu.
Apareix la figura del 'peer worker': un nou perfil dins de l'equip d'intervenció que reuneix la particularitat d'haver patit una situació d'exclusió social al llarg de la seva vida. A causa de la seva experiència prèvia, adopta la funció d'acostar les postures dels participants del programa i l'equip de treballadors.

 

Informació relacionada

Galeria d'imatges

  • Acompanyament social al Programa Primer la Llar
  • Disposar d'una llar és molt més que tenir un sostre
  • L'habitatge no està condicionat
  • Els programes d'habitatge individual fomenten la recuperació de l'autonomia
  • Una llar és una vida
  • Gestionar la pròpia vida
  • Viure sola, però estant acompanyada
  • Recuperar les claus de la pròpia vida