Programa Externs

El programa Externs és un servei de prevenció amb el que assegurem l’acompanyament social un cop les persones han finalitzat el seu procés als centres residencials o pisos d’inclusió, per evitar que tornin a una situació de sensellarisme.

En una aposta per prioritzar la prevenció com a sistema per fer descendir el nombre de persones en situació de sensellarisme, el darrer any s’ha incrementat el nombre de persones ateses en aquest programa. 78 persones que ja no estan als nostres centres residencials o pisos d’inclusió han pogut rebre acompanyament social (a desembre de 2020), xifra que suposa un augment del 5% respecte de l’any anterior.

Externs rep el suport de l'Ajuntament de Barcelona i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Galeria d'imatges

  • Acompanyament social el temps que sigui necessari
  • Externs és un programa de prevenció del sensellarisme