Acompanyament social i laboral

A Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona no només s'ofereix habitatge en centres residencials i pisos d'inclusió, també es fa un treball d'acompanyament biopsicosocial de les persones en situació de sensellar ateses.

A través del seguiment del pla de treball individualitzat es poden valorar les necessitats de cada persona i oferir-los els serveis que els calen per aconseguir l'autonomia. A tots els residents se’ls ofereix acompanyament durant tot el seu procés en què es treballen aspectes com la contenció emocional, el reforç positiu, el reajustament d’expectatives; a més d’ajudar-los a realitzar tràmits administratius o oferir-los ajuts econòmics per afavorir el manteniment d’una feina, per fer front els costos del transport...

En tots els programes es fa un seguiment personalitzat i integral de les persones ateses i es treballa amb altres entitats per oferir-los un servei especialitzat en cada cas: atenció psicològica a través de Psicòlegs Sense Fronteres, assessorament i recerca laboral a través de Barcelona Activa, Probens, Meridiana Laboral, Bona Voluntat en Acció i el programa “Feina amb cor” de Cáritas; a més de  CAS (Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències), CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults), EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica), ESMES (Equip de Salut Mental per Persones Sense Sostre), Mambré (treballen per facilitar allotjament a persones en risc d’exclusió), Òptica GFS, orientació jurídica de la Ciutat de la Justícia, PSF, SAE Cáritas (Servei d’Ajudes Econòmiques), SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats), Salut dental de la Fundació Angelina Macià, SATMI (Programa d’Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades, de Sant Joan de Déu) i la Fundació Esportsalus.