Serveis

Serveis residencials
Centres Residencials d'Inclusió
Equipaments on les persones ateses realitzen estades de curta-mitjana durada. En ells reben acompanyament i realitzen un treball intensiu orientat a la inclusió social.
Habitatges d'inclusió
Pisos on les persones viuen amb un alt grau d'independència, normalment com a pas previ a la plena autonomia. L'acompanyament és sempre present, però el seguiment es fa amb una intensitat lleu, sempre tenint en compte les necessitats de cada persona a cada moment.
Primer la llar
Disposar d'una llar és la clau per recuperar-se física i psicològicament d'haver viscut prolongadament al carrer. Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona som gestors del projecte pilot de l'Ajuntament de Barcelona Primer la llar, que ofereix un habitatge a persones que porten molts de temps vivint al carrer.
Serveis d'atenció psico-social
Acompanyament
Els nostres serveis van més enllà d'oferir un sostre als residents. Posem al seu abast totes les eines, recursos i mètodes per reconduir la seva situació, de la mà d'un gran equip format per treballadors, integradors i educadors socials, entre altres professionals.
Servei d'atenció espiritual i religiosa
Servei d'Atenció Espiritual i Religiosa (SAER)
L'atenció espiritual i religiosa és un dels serveis d'acompanyament que ofereix Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona. El seu equip de professionals i voluntaris del SAER s'ocupen d'atendre a tots els residents dels seus centres i habitatges d'inclusió que ho requereixin.