El CRI Creu de Molers se convierte en el plató de 'Com si fos ahir'