Política de privacitat

En compliment del disposat al Reglament General de Protecció de Dades segons la Directiva Europea CE 2016-679, l’informem que les dades personals a les que Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona ha tingut accés com a conseqüència de les relacions que s’han mantingut amb vostè, han quedat incorporats a un fitxer informatitzat que té com a responsable Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona amb una finalitat de gestió pròpia de les activitats exercides per l’entitat.

De la mateixa manera, l’informem que per exercir els Drets que legalment l’assisteixen d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, pot dirigir una petició escrita, en els termes legalment previstos, a l’adreça de Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona. C/ Creu dels Molers, 21, 08004 Barcelona.

 

CONSIDERACIONS LEGALS

Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona.

C/ Creu dels Molers, 21, 08004 Barcelona

Telèfon:933012793

Fax: 933013176

CIF: R5800637J

 

Aquestes són les Condicions Generals que regulen l’ús d’aquest lloc Web d’Internet (en endavant, Lloc Web) que Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona (SJD SS BCN) posa a la seva disposició com a usuari.

La utilització del Lloc Web suposa la plena acceptació per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web vigents en el moment en que l’usuari accedeixi al mateix, per tant, si aquest no està d’acord amb si mateix, no haurà de fer ús del Lloc Web. SJD SS BCN es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús, així com altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix, es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar al Lloc Web en qualsevol moment.

L’accés al Lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure I gratuït, no obstant, alguns dels serveis oferts per SJD SS BCN poden trobar-se subjectes a Condicions Particulars, en aquest cas es posaran a la seva disposició en tot moment.

L’accés, navegació i ús del Lloc Web és responsabilitat de l’Usuari, de manera que aquest és compromet a fer servir els continguts de manera diligent, correcta i lícita.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els Drets sobre el contingut de la present web pertanyen a SJD SS BCN tret d’aquells que pertanyen a les empreses amb les que s’hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari accepta que el Lloc Web ha estat creat i desenvolupat amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, tot i que pot contenir imprecisions i errades. Per aquest motiu, l’usuari exonera a SJD SS BCN de qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el Lloc Web pogués produir-li durant la seva navegació.

Tots els continguts del Lloc Web de SJD SS BCN estan protegits per les lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual. Les marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe que apareguin al lloc Web son propietat de SJD SS BCN o dels seus legítims titulars. L’ús o l’accés a la pàgina no li atribueix cap dret a l’usuari sobre els citats signes distintius.

SJD SS BCN autoritza els Usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir o descarregar els continguts del Lloc Web única i exclusivament per al seu ús privat. Per aquest motiu resta terminantment prohibida qualsevol comunicació i/o distribució d’aquests continguts amb finalitat comercial o lucrativa; així com la seva modificació, alteració o descompilació. Per a qualsevol altre ús dels expressament permesos serà necessari obtenir el consentiment per escrit del titular dels drets de que es tracti, sense que en cap cas la manca de resposta pugui ser considerada autorització presumpta.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Al Lloc Web l’usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, enllaços, etc. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita d’aquests llocs de destí i per aquest motiu no es responsabilitza del resultat obtingut a través dels mateixos.

Els hipervincles continguts als Lloc Web poden adreçar a pàgines de tercers, per aquets motiu SJD SS BCN no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin figurar en aquests pàgines i que en cap cas implicaran cap relació entre SJD SS BCN i les persones o entitats titulars d’aquests continguts.

 

POLÍTICA ANTI-SPAMMING

SJD SS BCN és contrari a la pràctica del SPAM (enviament massiu i continuat al correu electrònic de missatges publicitaris, normalment comercials, adreçats a una pluralitat de persones i no sol·licitats).

En aquest sentit, els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de SPAM publicitari per a l’enviament del qual no hagi donat consentiment previ, podrà posar-se en contacte amb SJD SS BCN, adreçant-se a l’adreça del centre per evitar que aquesta situació es pogués repetir a futur.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre d’altres coses, emmagatzemar i recuperar informació  sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera en que es faci servir el seu equip, poden fer-se servir per reconèixer l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual, ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les cookies no contenen cap tipus d’informació personal especifica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur al finalitzar la sessió de navegador (les anomenades cookies de sessió).

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A efectes del disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 i per les mesures de seguretat requerides pel reial Decret 1720/2007, es pot visitar a la web la pàgina del Centre sense necessitat d’identificar-se o revelar cap informació de dades de caràcter personal dels seus visitants. La nostra pàgina web no recull dades personals del seus visitants. En cas de recollida de dades de caràcter personal vostè haurà d’acceptar la nostra política de privacitat publicada també a la present web.

 

EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT

SJD SS BCN declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi tant fora com dins d’aquesta pàgina quan no estigui gestionada directament pel seu webmaster. Reservant-se la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions en la informació continguda al seu Lloc Web o en la seva mateixa configuració i presentació, així com suspendre temporalment el seu accés

Tant l’accés a aquest Lloc Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. SJD SS BCN no respondrà a cap dany o perjudici que pogués derivar-se del mencionat accés o ús de la informació. A més, SJD SS BCN adoptarà les mesures legals que consideri convenients per a impedir qualsevol tipus de conducta contrària a la llei i cooperarà amb les autoritats en la identificació de les persones responsables que introdueixen en la seva Web continguts que puguin suposar una violació de la mateixa.

Així mateix, SJD SS BCN no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (hardware i software), o dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presencia de virus en l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 

CANVIS EN AQUESTA DECLARACIÓ

En cas que s’actualitzin els terme d’aquest avís legal, SJD SS BCN publicarà els mencionats canvis al present document mitjançant una actualització indicant la data de revisió per tal que els usuaris coneguin en tot moment la informació en línia, així com la utilització de les opcions de les que disposa.

 

D’aquesta manera, aquest avís legal ha sigut revisat l’Agost de 2017.