Atrapats a Barcelona. La bombolla dels lloguers i les persones "sense llar"