La coordinació de l’atenció social i sanitària: una oportunitat per a totes