Housing First a Espanya

Autoría
Dr. Joan Uribe Vilarrodona
Foto-Articulo-Housing-First-Espana
Housing First és sinònim d'innovació social en el treball amb les persones sense llar. No només a Espanya sinó també a Europa. El nostre model està més centrat en el d'Escala de Transició, basat en la provisió de serveis residencials i no residencials, als quals la persona accedeix en forma de “ascens” progressiu, de servei en servei, amb l'objectiu, no sempre assolit, de “sortir” del sistema de protecció social perquè la persona ja no ho necessita.

El model d'Escala de Transició té certs avantatges i desavantatges. Però, sens dubte, avui dia està sent millorat o superat gràcies a la incorporació, quan no substitució, a través de l'aplicació de Housing First, model que tan sols algunes ciutats europees apliquen.

A Espanya, l'Ajuntament de Barcelona, al costat de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona i la UTE SUARA, Sant Pere Claver i Garbet, hem estat pioners en una implantació basada en una experiència pilot acompanyada d'un estudi d'impacte, i qualitatiu en profunditat, per avaluar la seva efectivitat en el nostre context social, legal, geogràfic i cultural.

Housing First suposa per a nosaltres no solament una autèntica innovació sinó també un canvi de model: potser substituirem el model d'Escala de Transició, a pesar que hem d'avaluar si, en el nostre context, serà oportú o, senzillament, possible. Però el que sí que és clar, és la necessitat de tenir un sistema d'atenció basat fonamental i prioritàriament en el model Housing First, en un sentit ampli, en el sentit de donar resposta a totes les persones en situació de sense llar, i des d'un acompanyament social basat en una perspectiva de drets.

D'altra banda, Housing First implica una serie de reptes: el repte polític d'assumir la realització del dret a l'habitatge. El repte d'acceptar la necessitat de donar-li, com menys, un pes predominant per sobre del model d'Escala de Transició. I el repte per als professionals de l'àmbit social d'entendre el seu rol enfront de les persones sense llar no des d'una relació jeràrquica i d'autoritat, sinó bàsicament tècnica i de servei.

És des de l'interès a informar-se i reflexionar des d'aquesta perspectiva que l'Ajuntament de Barcelona va encarregar l'estudi que va desembocar en el llibre "Del carrer a la llar. Housing First com a model d'intervenció i la seva aplicació a Barcelona", publicat per l'editorial Edicions Sant Joan de Déu, Campus Docent Sant Joan de Déu. Una proposta de modificació de model d'Escala de Transició cap al model Housing First com a eix central de l'abordatge del sensellarisme.

Un camí interessant que, sens dubte, transformarà la realitat del sensellarisme en ajudar-nos a transformar a les societats i no a l'inrevés. Com, de fet, havia d'haver estat des de sempre.

Housing First implica el repte polític d'assumir la realització del dret a l'habitatge

Amb aquesta nova metodologia, els professionals han d'entendre el seu rol enfront de les persones sense llar com una relació tècnica i de servei, superant una relació jeràrquica i d'autoritat.