L'11% dels sense sostre acollits a Barcelona són 'pobres amb treball'