Col·legis professionals insten al Parlament de Catalunya a aprovar la llei catalana del sensellarisme