Compareixem al Parlament per defensar la Proposta de llei per fer front el sensellarisme a Catalunya