Els Barber Angels arriben a Barcelona per tallar els cabells a més de 40 persones en situació d’exclusió residencial