Els Barber Angels tornen al CRI Hort de la Vila per tallar els cabells a 40 persones en situació d’exclusió residencial