Entitats socials i món acadèmic traslladem al Parlament de Catalunya una proposta de llei per fer front al sensellarisme