Es presenta la proposta legal que vol fer front a l’exclusió residencial