Inaugurada l'exposició Visibles. L'art de la intempèrie, veus per fer front a l'adversitat