Joan Uribe participa a la conferència de Nacions Unides Habitat III

Joan Uribe, director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, a Habitat III
Durant l'esdeveniment s'estableixen les bases per a un nou model de desenvolupament urbà, que tindrà en l'accés a un habitatge digne, uns dels seus punts clau.

Aquesta setmana se celebra a Quito la Conferència de Nacions Unides Habitat III sobre habitatge, sostenibilitat i desenvolupament urbà. Una trobada, que té lloc del 17 al 20 d'octubre, l'objectiu de la qual és redissenyar el model de desenvolupament urbà promovent l'equitat.

La conferència es realitza cada 2 dècades, les anteriors van ser el 1976 i 1996, per enfortir el compromís global per la sostenibilitat urbana. Aquest any es busca renovar els compromisos polítics per al desenvolupament urbà sostenible, avaluar el que s'ha aconseguit i abordar nous reptes.

Joan Uribe, director de Sant Joan de Déu, Serveis Social Barcelona, ​​participa en diverses sessions en qualitat de President de FEANTSA, Federació Europea d'Organitzacions Nacionals que treballen amb persona sense llar.

Dilluns 17 va presidir la taula organitzada per Càritas "Drets Humans per a la ciutat, Drets Humans per a l'habitatge: una llar comú on tothom pugui viure amb dignitat", que va ser iniciada per l'Arquebisbe Bernardito C. Auza, Observador permanent de la Santa Seu de les Nacions Unides a Nova York i Observador Permanent de la Santa Seu de l'Organització dels Estats Americans.
A la taula van participar Leilani Farha, relatora especial de les Nacions Unides a habitatge digne; Mauricio López, de Càritas Equador; i Sonia Olea Ferreras, de Càritas Espanyola / Caritas Internationalis.

Durant el debat es van posar sobre la taula els desafiaments als quals cal fer front per proveir espais adequats i habitatges dignes i promoure ciutats inclusives i justes per a tothom. Es va posar èmfasi en la necessitat de connectar la nova agenda urbana en el marc dels drets humans per promoure models urbans i d'habitatge basats en la dignitat i les necessitats de les persones.

El mateix dilluns va tenir lloc també un esdeveniment de Networking sota el títol "Avaluació i desenllaç del sensellarisme"; mitjançant el qual es buscaven un nou marc i metodologia per avaluar les dimensions del sensellarisme i la definició d'un pla per posar fi a aquesta situació. En l'esdeveniment van participar experts de diversos països, que van exposar el seu treball en l'avaluació i mesures per acabar amb el sensellarisme. Joan Uribe, com a director de Sant Joan de Déu, Serveis Socials Barcelona, va aprofundir en l'avaluació i mesures que es prenen a Europa per posar fi al sensellarisme.

Dimecres 19 té lloc la sessió "El Canvi: Units per l'habitatge i els drets humans", organitzat per la OHCHR (Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans) i en la qual participen Joan Uribe com a president de Feantsa i la Relatora Leilani Farha. Durant la sessió s'abordarà la poca atenció que rep el dret a tenir un habitatge digne i la importància que aquesta té com a solució al sensellarisme. I s'incidirà sobre la problemàtica actual del sistema, que permet perpetuar les mateixes normes de funcionament fins i tot coneixent les causes que impedeixen l'accés a un habitatge digne.