Les Filles de Sant Josep i Sant Joan de Déu s’uneixen per millorar la vida de dones grans en situació de sensellarsime