Mesures de prevenció pel Coronavirus

En resposta a les comunicacions oficials sobre el Covid-19, informem que estem prenent totes les mesures per garantir la seguretat de les persones que atenem, el personal treballador i l’equip de voluntariat, amb la voluntat de garantir l’atenció a les persones en situació de sensellarisme amb les que treballem.