Neix Insula

VI Congrés del Tercer Sector Social

El passat dia 22 es va presentar el Projecte Insula al VI Congrés del Tercer Sector Social a la Farga de l'Hospitalet.

Un projecte que neix de l'aliança de 4 entitats, Càritas Barcelona, Fundació Formació i Treball, Fundació Mambré i Sant Joan de Déu Serveis Socials, Barcelona, i de la necessitat d'abordar el problema d'accés a l'habitatge.

El projecte va adreçat a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social i amb rendes baixes amb el propòsit d'aconseguir que persones amb escassetat de recursos tinguin les mateixes oportunitats que les persones que sí en disposen. Insula afavoreix l’accés a un habitatge compartit en règim de lloguer a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, basant-se en la metodologia housing first.

A més, ofereix als seus participants un acompanyament social en un entorn normalitzat que respecti  i canalitzi les seves expectatives vitals, un acompanyament laboral per millorar la seva ocupabilitat i autonomia econòmica, i un suport econòmic que complementi les rendes disponibles, quan sigui necessari.

En el projecte, que es troba en fase inicial, s'impliquen 4 entitats portant cadascuna la seva expertesa en diferents àmbits i aconseguir així un abordatge integral de les persones: acompanyament social, accés a l’habitatge, suport econòmic i millora de l’ocupabilitat i accés al mercat  laboral. Compta a més amb el suport de la Fundació La Caixa.

Aviat es podrà conèixer el projecte amb detall a www.insula.cat