Particpem a Barcelona d'una conferència en Housing First

El 7 de març, l’Eduard Rafael, responsable dels programes d’habitatge de Sant Joan de Déu Serveis Socials, Barcelona i el José Robles, participant del Programa Primer la Llar van participar de la conferència "Els nous models d’atenció a persones en situació de sense llar: l’experiència de Housing First", per presentar aquesta metodologia des del plànol teòric i també des de l’experiència personal.

Una jornada molt completa en la que van oferir algunes dades que posen de manifest l’efectivitat de la metodologia: un percentatge d’èxit del 80% i un cost indirecte (costos sanitaris, judicials...) menor. A més el testimoni del José va ser clau per entendre què suposa per una persona que ha viscut molts anys al carrer disposar d’una llar des d’on recuperar-se i tornar a començar. El José va reconèixer que accedir a un pis ha suposat per ell “tornar a néixer”. Li ha permès millorar la relació amb els seus fills, i avançar molt en el seu procés personal.

La conferència es va realitzar al DIXIT, el centre de documentació de serveis socials, de la Generalitat de Catalunya

Veure conferència