La proposta de llei per fer front al sensellarisme de manera urgent torna a la casella de sortida