El recompte de les persones sense llar 2017 revela que hi ha 1.026 persones dormint als carrers de Barcelona

Noticia-Recompte-Persones-Sense-llar

Dimarts 18 de maig s’han presentat els resultats del recompte de persones sense llar que s’ha fet la nit anterior a la ciutat de Barcelona, gràcies a la col·laboració de 998 persones voluntàries, i les 34 entitats que conformen la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), inclòs l’Ajuntament de Barcelona.

El recompte ha confirmat la tendència a l’alça en el nombre de persones que dormen al carrer i en el de les persones ateses en recursos assistencials: s’han comptabilitzat 1.026 persones dormint al carrer i 1.954 allotjades en equipaments.

Durant la presentació dels resultats, s’ha posat de manifest l’augment de places en equipaments per atendre a persones en situació en sense llar, fet que ha suposat en els darrers dos anys un augment del 17% de persones allotjades en recursos residencials, però també la necessitat de garantir el dret a l’habitatge des de les administracions, amb un marc regulador que controli els preus de l’habitatge.

El Recompte permet fer un anàlisi detallat de la situació i  posar en marxa mesures més específiques per fer front el sensellarisme. Gràcies a recomptes anteriors s’han pogut aplicar mesures concretes per les dones que viuen al carrer i amb les dades d’enguany s’espera poder aplicar altres mesures concretes.