Segona edició del Seminari de la UOC d’Introducció a Housing First