El sensellarisme al Parlament Europeu

FEANTSA, la federació europea d'entitats nacionals que treballen en l'àmbit de sensellarisme,  ha promogut una campanya adreçada als candidats del Parlament Europeu amb l’objectiu d’animar al Parlament Europeu a prendre mesures contra la manca d’habitatge a Europa i tornar a posar en l’agenda política la lluita contra el fenomen del sensellarisme. 

L’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, com a representant espanyol als òrgans de direcció de FEANTSA, s’ha adreçat als candidats espanyols al Parlament Europeu per tal que es comprometin a actuar per les persones sense llar i signin un compromís que recull 5 mesures concretes per fer front el sensellarisme:

  • Assegurar-se que el sensellarisme és una prioritat per al nou col·legi de comissionats.
  • Abordar la situació de les persones sense llar mitjançant l’activitat legislativa.
  • Sumar forces amb tots els eurodiputats per assegurar que el sensellarisme sigui una prioritat a l’agenda de la UE.
  • Treballar per tal que un pressupost sigui destinat a abordar la situació de la manca de llars de les persones
  • Treballar amb FEANTSA

 

La campanya es pots seguir per les xarxes socials amb els hastags #StandUpForHomelessPeople #ActuarPorLasPersonasSinHogar i #BeFairEU