VESTA, innovació social i treball compartit pel sensellarisme femení