Paula Aguilar, Responsable del Programa d'Inclusió Bisbe Carrera