Presentació de la campanya “Podreis ser tu"

El sensellarisme no és una característica de la persona, si no una situació a la qual s'arriba a conseqüència de molts factors i situacions diferents.

S'ha presentat la campanya “Podries ser tu”, una iniciativa conjunta de la XAPSLL (Xarxa d'Atenció a Personis sense Llar) i de el Ajuntament de Barcelona que ha començat el 23 de novembre amb la presentació de les publicacions que recullen les recomanacions sobre com abordar el sensellarisme. L'Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu com a membre de la XAPSLL ha pres part activa en el desenvolupament de les publicacions i de la campanya que es presenten.

Aquesta campanya neix a partir de la necessitat d'oferir una visió normalitzadora i menys arquetípica de la realitat del sensellarisme, un fenomen que a causa de la crisi s'ha vist augmentat en els últims anys i que afecta a un gran nombre de persones en risc d'exclusió social: persones sense sostre, persones sense llar i persones que viuen en un habitatge insegur o precari. Davant aquest context es considera necessària la creació de pautes que permetin tant a nivell polític com de mitjans de comunicació tractar-ho de manera justa, real, amb rigor i respecte. 

La campanya pretén conscienciar a la ciutadania de Barcelona d'aquesta realitat pel que s'ha creat una plataforma digital comuna a totes les entitats que formen la XAPSLL a la qual apuntaran totes les accions que es desenvolupin: http://www.sensellarisme.cat/

D'altra banda, també es presenta la Guiad'estil sobre sensellarisme i unes recomanacions dirigides als mitjans de comunicació i als representants polítics sobre com tractar el fenomen del sensellarismei normalitzar la seva visualització des d'un tractament just i real en els mitjans i programes dels diferents partits polítics. La Guia ha estat elaborada per les entitats membres de la XAPSLL en col·laboració amb el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i promoguda pel Àrea de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.