Silvia Reyes Escorihuela, Subdirectora de l'Àrea de Persones i Valors