Tere Bermúdez, Responsable dels programes d'habitatge compartit