Maria José, participant del programa Primer la Llar