Natalia Marco, educadora social al programa d’habitatge compartit, Llars