4 projectes socials de Sant Joan de Déu Serveis Socials, Barcelona obtenen finançament de la Magic Line