Es necessita suport polític per reduir el sensellarisme seguint el model "Housing First"