Es necessita suport polític per reduir el sensellarisme seguint el model "Housing First"

En el Dia Mundial de les Persones sense Llar, el Housing First Europe Hub publica l'informe del seu primer estudi a nivell europeu del model Housing First, compilant dades de 19 països. L'evidència de l'estudi mostra que el model Housing First és efectiu, però necessita més suport polític per augmentar el seu impacte a Europa.

A diferència dels enfocaments tradicionals, on l'habitatge és un objectiu final després d'una sèrie de "passos" de tractament (el conegut com model d’escala), el model Housing First utilitza l'habitatge com a punt de partida. L'estudi Housing First d'Europe mostra que si bé Housing First és una resposta comprovada a les persones sense llar amb bons resultats per a les persones que utilitzen el servei, la difusió de l'enfocament és desigual en els països europeus. El suport polític al model Housing First, inclosa la seva integració en les estratègies locals, regionals i nacionals, és clau per obtenir fons i recursos.

Dels 19 països enquestats:

• Només 8 països van informar d'un fort suport polític;

• Només 3 països van informar que els fons existents són estables;

• Només 2 països van reconèixer disposar de fons suficients.

• 15 dels 16 països on Housing First ja està en funcionament van informar que no hi havia suficients habitatges disponibles;

• 8 d'aquests mateixos 15 països van indicar trobar-se amb dificultats per trobar habitatges disponibles.

A Europa, Finlàndia és el millor exemple de com un canvi estructural pot reduir dràsticament la manca d'habitatge. És l'únic país que afirma que Housing First és la principal resposta estratègica a la manca d'habitatge a nivell nacional, i l'únic país a Europa que té un historial de reducció del sensellarisme. L'informe revela la gran bretxa entre Finlàndia i els altres 18 països estudiats.

Samara Jones, Coordinadora del programa per al Housing First Europe Hub afirma:

"aquest informe evidencia que el model Housing First pot ajudar a reduir el nombre de persones en situació de sense llar; l'experiència de Finlàndia és un bon exemple d'això, però un finançament suficient i estable, així com un suport polític són fonamentals perquè els serveis s'implementin amb èxit a llarg termini ".