La mortalitat de les persones sense llar a la revista “Homeless in Europe”