La mortalitat de les persones sense llar a la revista “Homeless in Europe”

La revista de Feantsa “Homeless in Europe” centra el seu darrer número en parlar de la mortalitat de les persones sense llar, un fet que sovint passa desapercebut.

Moltes de les persones que moren en situació de sense llar no queden registrades i l’impacte social és gairebé nul. Tenint en compte que viure al carrer incrementa el risc de tenir una mort prematura, la mortalitat és un element clau d’anàlisi.

A la pàgina 15 trobareu la ressenya sobre cures pal·liatives, realitzada per la Laura Guijarro, responsable d’incidència a Sant Joan de Déu Serveis Socials, Barcelona. L’estudi al que fa referència està realitzat entre Sant Joan de Déu Serveis Socials, Barcelona i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i tracta sobre l’atenció de les necessitats psicològiques de persones en situació de sense llar, que es troben amb una avançada cronificació o al final de la vida.